นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คว้า 4 รางวัลในการประกวดแข่งขันแผนการตลาด E-Commerce Platform ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “พลิกฝ่ามือ Digital Economy โลดแล่นไปกับ FTIebusiness.com”

แสดงความยินดี นศ..การตลาดที่ 1-01
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คว้า 4 รางวัลในการประกวดแข่งขันแผนการตลาด E-Commerce Platform ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “พลิกฝ่ามือ Digital Economy โลดแล่นไปกับ FTIebusiness.com” ให้เกียรติมอบรางวัลโดย ท่านชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ E-Commerce ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Leave us a Comment