เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Poster ประกวด Logo-01
ชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อความหมาย และสะท้อนความเป็นคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบตราสัญลักษณ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
📣รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่ 17 พ.ย. 63 – 20 ธ.ค. 63 ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ห้อง 336 อาคาร 3 ชั้น 3 หรือ ทางอีเมล msci.sdu@gmail.com
📣ประกาศผลวันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 64 รายละเอียดและใบสมัคร ตามลิงก์ https://drive.google.com/…/1yxGViecD6a7-Etrw…/view…

Leave us a Comment