สรุปรางวัลการประกวด Idea กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในโจทย์ ประกวด “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”

128836695_2140798259387266_1614611669043631222_o
สรุปรางวัลการประกวด Idea กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในโจทย์ ประกวด “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน” ผลการตัดสินมีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Baby Shark
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Neverdie
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ดาวจ๊อก
รางวัลชมเชย ทีม ชิน ชิน
รางวัลชมเชย ทีม กุ้งเผา

Leave us a Comment