นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คว้า 2 รางวัล จากการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

125531

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้ 2 รางวัล จากการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ รางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้ชื่อผลงาน Kvinnor Body Scrub & Mask จากผู้เข้าร่วมส่งผลงานกว่า 100 ทีม โดยมีการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและประกาศผล ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
#MKT_SDU
#MKT_CAN

Leave us a Comment