ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เขาเล่าว่า……วิวัฒนาการของการฟังเพลง

วิวัฒนาการของการฟังเพลง1 Page 2
« of 3 »

เรื่องเล่า Ep.1 เจ้าสัวกษัตริย์ไทย

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3

LINE ALBUM 1365 ๒๒๐๓๐๒ 1
« of 2 »

เล่าเรื่อง : วัฒนธรรมวันเกษียณ ในยุคโควิด 2564

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดดอกไม้เพื่อกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ”

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน ประธานคณะกรรมการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้เพื่อใช้ในกิจกรรม
“สงกรานต์วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้อง Dusit BistroI Co-Working Space อาคาร 2 ชั้น 3

กิจกรรม สงกรานต์วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ

ประจำปี 2564 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 เมษายน 2564

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และประเพณีลอยกระทาง ประจำปีการศึกษา 2563

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2563