ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สงกรานต์รื่นเริงใจ วิถีไทยชาว M-Sci และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปีใหม่ไทย รวมพลัง สร้างสรรค์ วิทยาการจัดการ วันที่ 5 เมษายน 2566

คอลัมน์ “ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่ง บ้านลำพันบอง”

ชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความน่าสนใจในวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง

คอลัมน์ สายบุญวันหยุด”

ต่อให้แดดร้อน ฝนตก น้ำรอการระบายอย่างไร สำหรับสายบุญทั้งหลายก็ไม่หวั่นที่จะหาสถานที่ทำบุญเพื่อสะสมบุญเก็บเป็นเสบียงไว้ใช้ในภพหน้า แน่นอนสถานที่ทำบุญยอดนิยมก็คือ “วัด” แล้วถ้าท่านเป็นสายบุญที่อยู่ในกรุงเทพ ท่านจะไปวัดไหนละ เพราะกรุงเทพมหานครมีวัดเป็น “กุรุส”

กิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยห่างไกลโควิด

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ทางออนไลน์ Microsoft Teams

โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิตด้วยคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “ต้นกล้าแห่งความดี” ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ทางออนไลน์ Microsoft Teams

วิทยากรโดย ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ จิตอาสา 904 ก-314 รุ่น พื้นฐาน 1 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรื่องล่า Ep.3 “เจ้าสัวกษัตริย์ไทย วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3”

ความสัมพันธ์ไทย-จีน มีอย่างยาวนาน รวมไปถึงสถาปัตยกรรมในวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

เขาเล่าว่า……วิวัฒนาการของการฟังเพลง

เรื่องเล่า Ep.2 เจ้าสัวกษัตริย์ไทย

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3

เรื่องเล่า Ep.1 เจ้าสัวกษัตริย์ไทย

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3

เล่าเรื่อง : วัฒนธรรมวันเกษียณ ในยุคโควิด 2564

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดดอกไม้เพื่อกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ”

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน ประธานคณะกรรมการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้เพื่อใช้ในกิจกรรม
“สงกรานต์วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้อง Dusit BistroI Co-Working Space อาคาร 2 ชั้น 3

กิจกรรม สงกรานต์วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ

ประจำปี 2564 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 เมษายน 2564

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และประเพณีลอยกระทาง ประจำปีการศึกษา 2563

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2563