กิจกรรม Campus Rally Roadshow “X Campus Ads Idea Contest 2023” การประกวดคลิปแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอไวรัลโฆษณา วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดกิจกรรม Campus Rally Roadshow ในโครงการX Campus Advertising Idea Contest 2023 เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อรับโจทย์การแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอไวรัลโฆษณา จาก 6 องค์กรชั้นนำของประเทศ มาเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานโฆษณาสุดสร้างสรรค์ นักศึกษารวมตัวกันเป็นทีมไม่เกิน 4 คน และสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2566