จิบกาแฟ…ฟังเทรนด์การลงทุนในหัวข้อ “พ่อสอนลูกรวย… สไตล์ ดร.สนิท”

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00-15.00 น. onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และ online ทาง Zoom meeting