โครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2022
กิจกรรม Campus Rally Roadshow

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) จัดโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ X Campus AdvertisingIdea Contest 2022 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลากหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์น้ำแข็งออนไลน์NT icepro ผลิตภัณฑ์ NAKIZ LIVELY NOSE ผลิตภัณฑ์รองเท้า Baoji ผลิตภัณฑ์ VITADAY ผลิตภัณฑ์ยาดมโป๊ยเซียน ผลิตภัณฑ์ […]

webadmin

September 1, 2022

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์Microsoft Teams ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการ 2 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีนางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

webadmin

September 1, 2022

กิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน”เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ “สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพัน” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการทางด้านพิธีสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าว มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

webadmin

September 1, 2022

กิจกรรม U Power Season 6

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ U PowerDigital Idea Challenge season 6 กิจกรรม Campus Rally Roadshow ณ อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำแผนการตลาดด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโจทย์เพื่อสร้างแผนการตลาดของสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมาย ภายในงานมีการออกบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล จากผลิตภัณฑ์ Fruit KINGร้านเบเกอรี่และกาแฟระดับพรีเมี่ยม Bellinee’s ผลิตภัณฑ์ SOLEX ผลิตภัณฑ์ Hirusoft ผลิตภัณฑ์Equilibrium ผลิตภัณฑ์ Uderma BIO ACNE CREAM […]

webadmin

September 1, 2022

PDPA Personal Data Protection Act

ศัพท์ M-Sci วันนี้ขอเสนอคำว่า “P D P A Personal Data Protection Act” โดย Aj.Cherryพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหลายๆ ท่านอาจสังเกตว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา สื่อต่าง ๆ มีการเบลอหน้าปกปิดภาพบุคคลที่นำเสนอออกสู่สาธารณะ หรือที่ผ่านมาการเข้า Web ต่าง ๆ มักให้เรากดยืนยันการให้ข้อมูล นั่นมาจากการมีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล“PDPA” กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทั้งผู้ประกอบการและเราในฐานะผู้บริโภคควรรู้ เพื่อที่จะได้ไม่เผลอไป “ละเมิด” โดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกฎหมายหากทำผิดย่อมมีโทษเช่นกัน…… ข้อมูล : pdpa.pro.com, dct.or.th.com, etda.or.thBy M-Sci PR

webadmin

August 27, 2022

“JACKSON WANG” ทำอะไร ทำไมถึง TOUCH ใจสาวๆ จนตกหลุมรัก

M-Sci PR วันนี้ขอเสนอ “JACKSON WANG” ทำอะไร ทำไมถึง TOUCH ใจสาวๆ จนตกหลุมรัก: ปรากฎการณ์ K-POP ในสังคมไทย By : อ.ดร.วิสาขา เทียมลม

webadmin

August 26, 2022

คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”

M-Sci PR กับ คอลัมน์ คุยสบายๆ สไตล์คน HRคนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”Attention, please! จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะทำให้คนรุ่นใหม่อยู่รอดในโลกของการทำงานได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน ติดตามได้ใน “ คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”” โดย Aj.Sarawanข้อมูล : แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ. (2564).

webadmin

August 26, 2022

แอปฉุกเฉิน

คอลัมน์ SMART TECH “แอปฉุกเฉิน” โหลดเก็บไว้ก็อุ่นใจ…เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ….ด้วยความปรารถนาดีจาก M-Sci PR โดย KruKiK By M-Sci PR ที่มา : Google Play.com  

webadmin

August 26, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายรัชศักดิ์ ทรงศักดิ์ราตรี และ นายนรินทร สิทธิยากรณ์ นักศึกษาทีม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

webadmin

July 27, 2022

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4 หมายเหตุ : ขอความร่วมมือแต่งกาย ผ้าไทย/ชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมสแกนแบบตอบรับเข้าร่วมงาน

webadmin

July 11, 2022
1 2 3 4 61